Нүүр хуудас

Санхүүжилтэнд хандах.
Агуу зүйл хий.

Шаардлагатай бэлэн мөнгөө аваарай
бизнесээ аваад
банкны хувийн мөрөөдөл.

Батлагдсан

Дахин гарааны зээл авах уу?

Зорилтот

Зээлийн ашиглалт өндөр байна уу?

төлөх

Зээлийн хүү байж боломгүй өндөр үү?

Студи

Хамгийн бага төлбөр хийх үү?

Буулгасан

Өрийн уулын дор уу?

хариулт нь:

Funding Dreams™
2004-ээс хойш.

Ovesture нь танд хамгийн том мөрөөдлөө биелүүлэх боломжийг олгоно. Бид танд бизнесийн санд хандах, зээлийн хүүгээ бууруулах, шинэ, ухаалаг санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглах арга замыг олоход тусална. Товчхондоо: бид танд боломжит долларыг авахын тулд бүх өнцөг булан бүрээр ажилладаг.