Почетна страна

Пристап до средства.
Правете големи работи.

Добијте го готовината што ви треба
земете го вашиот бизнис и
лични соништа за банката.

Одбиено

Повторно за заем за стартување?

Борејќи се

Со голема искористеност на кредити?

плаќа

Невозможно високи каматни стапки?

Заглавен

Правите минимални плаќања?

Смачкана

Под должничка планина?

е одговорот:

Финансирање соништа™
бидејќи 2004.

Ovesture ви дава моќ да ги искористите вашите најголеми соништа. Ние ви помагаме да најдете начини за пристап до деловните фондови, да ги намалите вашите каматни стапки и да искористите понови, попаметни извори на финансирање. Накратко: работиме на секој агол за да ви го добиеме секој можен долар.